SEK

SEK (AB Svensk Exportkredit) är ett fristående och oberoende kreditmarknadsbolag, grundat 1962, och som till 100 procent ägs av svenska staten. SEK har cirka 180 anställda, huvudkontor i Stockholm och ett representationskontor i Helsingfors.

I över 45 år har SEK främjat svenskt näringsliv och svensk exportindustri och skräddarsytt långsiktigt hållbara finansiella lösningar för företag, offentlig sektor, finansiella institutioner och kapitalplacerare. Verksamheten omfattar exportkrediter, långivning, strukturerad finansiering, projektfinansiering, leasing, kapitalmarknadsprodukter samt finansiell rådgivning.

SEK är Nordens största upplånare på den internationella kapitalmarknaden, med ett brett utbud av investeringsmöjligheter. SEK har kreditbetyget AA+ från Standard & Poor’s: och Aa1 från Moody’s.

Ytterligare information kan erhållas på SEK:s hemsida: www.sek.se


AB Svensk Exportkredit
Västra Trädgårdsgatan 11 B
Box 16 368
SE-103 27 Stockholm
08-613 83 00
www.sek.se