Problem med låsta pengar

När Gyptech började samarbeta med ALMi och EKN ökade tillgången till likvida medel ordentligt.

Gyptech AB i Växjö bygger torkutrustningar till gipsskivefabriker. Tillsammans med moderbolaget i Kanada och dotterbolaget i Tyskland levererar Gyptech kompletta anläggningar som exporteras över hela världen.
 Gyptech säljer bra i den goda byggkonjunktur som nu råder i stora delar av världen.
 ”Gipsskivor är relativt billiga att producera, men dyra att transportera över längre avstånd”, säger Stig Hesse, vd för Gyptech AB. ”Det krävs lokal tillverkning, vilket skapar behov av nya fabriker”.

Motgarantier frigör pengar till verksamheten

I Gyptechs exportaffärer är det vanligt att köparens förskott ska garanteras och att fullgörandegarantier ställs ut.
 ”Problemet med en bankgaranti på förskottet är att pengarna är låsta när man behöver dem som bäst”, konstaterar Stig Hesse. ”I vissa fall kan det vara lika bra att öka sin konkurrenskraft genom att tacka nej till förskottet. Ändå krävs det pengar för att köpa material, betala frakter och starta tillverkningen. Full betalning erläggs inte förrän hela anläggningen i princip är färdig.
 Vi diskuterade situationen och bestämde oss för att söka motgaranti hos EKN via Sparbanken i Växjö. När vi beviljades den första motgarantin 2005 hade EKN etablerat ett lokalt samarbete med ALMI. Därför blev vi först i vår region att få en garanti via ALMI”.

ALMIs lokalkännedom viktig

”Numera söker vi EKN-garantier för varje ny affär. Ansökan initieras av oss och banken, tas emot av ALMI som sköter kontakterna med EKN.
 För mig är det en trygghet att ALMI deltar i processen. ALMI har kunskap om det lokala näringslivet och bidrar till att hålla premierna nere.
 Vi är mycket nöjda med hur det här fungerar. Alla exporterande företag borde dra nytta av möjligheten att få motgarantier från EKN. Den premie vi betalar är låg i förhållande till vad vi vinner på att ha tillgång till rörelsekapital i startskedet av projekten. Utan garantierna skulle vi inte haft råd att ta så många stora exportaffärer”.

 

 

Vi som var med i detta case...