Om oss

Internationaliseringsguiden vänder sig till dig som gör affärer internationellt. Här får du information om vart du kan vända dig i olika frågor som gäller internationalisering.  Det kan gälla rådgivning, expertkunskap, finansiering med mera.

Internationaliseringsguiden har kommit till genom ett samarbete mellan ALMI Företagspartner, Exportrådet, Exportkreditnämnden, Svensk Exportkredit och Swedfund. Vi erbjuder tjänster för företag med internationella affärer – från första exportaffär till etablering och utlandsinvesteringar. Det kan gälla information, rådgivning, expertkunskap, finansiering, riskkapital, skydd mot betalningsrisker med mera. Vi vänder oss till företag i alla storlekar och företag i alla branscher.

Gemensam nämnare för oss är att staten finns med som ägare eller uppdragsgivare och att vi är till för svenska företag.