>>

 Länkar

Om företagande

https://tillvaxtverket.se/

För att svenska företag och regioner ska växa på ett hållbart sätt krävs ständig utveckling och förnyelse. Nutek stödjer näringslivet och regionerna i detta arbete.

 

www.foretagarguiden.se

För dig som vill starta och driva företag. Här hittar du nyttig information om lagar och regler, smarta tjänster och praktiska tips.

https://industrifonden.com/

Industrifonden investerar i små och medelstora svenska bolag med potential att växa på en internationell marknad. Vi erbjuder både ägarkapital och lån. Alla investeringar görs på affärsmässiga villkor tillsammans med entreprenörer och andra investerare.

uppfinnare.se

Svenska Uppfinnareföreningen samlar en bred uppfinnarkår och det nätverket ger våra medlemmar möjligheter att träffa likasinnade och utbyta idéer, tips och få hjälp med problemlösning. Eftersom Svenska Uppfinnareföreningen har lokalföreningar närmare 40 platser runt om i landet, är det aldrig långt till närmsta förening.

 

Informationen under varje länk kommer från organisationernas hemsidor.

Om internationalisering

www.enterpriseeurope.se

Enterprise Europe Network erbjuder företagare information och rådgivning om EU-regler, internationalisering, EU-finansiering; förmedling av internationella affärskontakter, samt service vid teknik- och forskningssamarbete. Enterprise Europe Network är ett nätverk av ca 600 organisationer i mer än 40 länder. EU-kommissionen står bakom nätverket som i Sverige delfinansieras av Nutek. ALMI Företagspartner, Acreo, Business Region Göteborg, Uminova, Centek med flera ingår i nätverket.

www.sida.se/Svenska/

 

Eftersom det finns ett stort behov av inversteringar och nya affärsverksamheter i många av Sidas samarbetsländer är initiativ från svenska företag välkomna. StartSyd och StartÖst är program som syftar till att just stimulera svenska små och medelstora företag att starta affärsverksamhet tillsammans med lokala företag i utvecklingsländerna. Stöd genom Start-programmen ges i form av avskrivningslån till svenska företag med högst 250 anställda. Avskrivningslånen ska användas för utbildningsinsatser i det lokala företaget i samband med att affärsprojektet startar.

https://www.kommers.se/

Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Vi arbetar för en öppen handel med klara spelregler, både inom och utanför EU.Vi förser regeringen med analyser och annat underlag inför förhandlingar och diskussioner i EU och Världshandelsorganisationen WTO. Vi fungerar också som ombudsman och SOLVIT-center för företag som stöter på handelshinder i sina utlandsaffärer.

handelskamrarna.se/

De svenska handelskamrarna är regionalt baserade näringslivsorganisationer – öppna för alla företag. Handelskamrarnas huvuduppgift är att medverka till att skapa bra förutsättningar för näringslivet i den egna regionen att utvecklas och att främja handel över gränserna. Handelskamrarna erbjuder också företagen ett stort antal tjänster, kurser och rådgivning. Som medlem i en handelskammare blir ditt företag en del av ett unikt nätverk av affärskontakter.