Kunden krävde bankgaranti

ALMI stöttar små företag – tillsammans med Exportkreditnämnden.

Mindre företag kan ha svårt att skaffa garantier för exportaffärer.

BS Mekaniska fick genom ALMI hjälp i samband med en viktig order till England.

– Detta är en enkel och bra möjlighet som kan ha stor betydelse, säger marknadschefen Fritiof Schiller.

BS Mekaniska i Falköping sysslar till största del med underhåll, ombyggnad och nyproduktion av järnvägsmaskiner. Hösten 2004 visade den brittiska byggkoncernen Carillion intresse för en så kallad pandriver, en maskin för järnvägsarbete, och vände sig till företaget.

– Carillion krävde en bankgaranti för ordern. Vid samma tid hade vi stora investeringar på gång. Vi diskuterade därför med banken hur vi skulle kunna behålla vårt kreditutrymme, säger Fritiof Schiller.

Banken tog då kontakt med ALMI som förmedlade en motgaranti från Exportkreditnämnden på 75 procent av bankens garanti till Carillion. På så vis behöll BS Mekaniska sitt kreditutrymme i banken.

– Det var ett väldigt bra upplägg. Utan motgarantin hade våra planerade investeringar kunnat bli lidande, säger Fritiof Schiller.

Garantin till BS Mekaniska gavs när ALMI Väst under en försöksperiod förra året provade att marknadsföra EKN:s produkter

– Detta är ett väldigt bra och smidigt sätt att jobba på. Nu lanserar ALMI modellen på bred front i landet, säger Sven Andersson, regionchef på ALMI Väst.

Text: Carl Hjelm

Fotograf: Hans-Göran Johnson.

 

Vi som var med i detta case...