Går det att få sjukvård lönsamt i Etiopien?

95% av befolkningen i Etiopien kan inte betala för sjukvård. Det betyder att drygt tre miljoner kan betala. Dessutom reser fem tusen etiopier varje år utomlands för att få vård. Här finns en ny marknad med stora möjligheter.

Fikru Maru kom från Etiopien till Sverige för cirka 30 år sedan. Han utbildade sig inom hjärt- och kärlsjukdomar och är sedan flera år bland annat överläkare på Hjärtkliniken Danderyds Sjukhus. Idag driver han och partners det första sjukhuset för hjärt- och kärlsjukdomar i Etiopien, Addis Cardiac Hospital med 26 vårdplatser. Alla patienter betalar för sin vård.

Idén till ett sjukhus på kommersiella grunder växte fram när han såg hur små effekter mycket av det traditionella biståndet gav.

- Genom att satsa privat och med riskkapital gör vi mycket större nytta i Etiopien samtidigt som det är lönsamt. För oss är det mycket viktigt att det inte är gratis vård. Vi gör större nytta så och vi kan bara fortsätta om vi är lönsamma.

Finansiering fick Fikru Maru från Swedfund, företag inom medicinteknik och en lokal partner i Etiopien.

Möjligheter för många fler

Behovet av sjukvård är mycket stort och det är helt naturligt i Etiopien att man betalar för vården. Den grupp Fikru Maru vänder sig till, den etiopiska medelklassen, drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar i samma utsträckning som befolkningen i Sverige. Dessutom är det de mest produktiva människorna, de som kan hjälpa till att utveckla Etiopien som insjuknar.

Som investerare har Fikru Maru naturligtvis ett försteg eftersom han är född i Etiopien och har ett nätverk där. Men han är övertygad om att flera svenska företag kan hitta intressanta marknader i Afrika. Svenskar är traditionellt mycket väl sedda, bland annat i Etiopien.

- Det viktigaste för att etablera verksamhet i Afrika är att hitta en lokal partner. De finns både hjälp att söka efter en partner och många kompetenta företag som vill ha kontakt. Det näst viktigaste är att förstå skillnaderna i kultur och vanor så att ni kan hitta en medelväg och på så vis få en effektiv organisation. Ni måste ha samma grund när det gäller värderingar och hur affärer görs.

Att marknaden finns är en självklarhet för Fikru Maru.

- Etiopien skulle behöva minst tio stora sjukhus för att klara efterfrågan på vård av hjärt- och kärlsjukdomar.

Viktigt lära sig de lokala reglerna

Byråkratin har förbättrats avsevärt i Afrika under senaste decenniet, men är fortfarande något mer omfattande än i Europa. Tillstånd och all byråkrati kring Addis Cardiac Hospital klarades dock av på en dag. Dels berodde det på att bolaget hade förberett myndigheterna, delvis på att investeringen är viktig för Etiopiens regering.

- Det är viktigt med lokala kontakter och att förbereda myndigheterna på att du kommer att ansöka, inte bara dyka upp som en helt ny bekantskap för dem. I Afrika är det också viktigt att du inte arbetar med en enda plan eller en enda lösning. Du måste alltid ha flera valmöjligheter, avslutar Fikru Maru innan han ska ta flyget ner till en marknad som fler borde utnyttja möjligheterna på.

 

 

Vi som var med i detta case...