>>

 Försäkring av exportaffärer

Hos EKN kan du försäkra dig mot risken att inte få betalt i en exportaffär. Det är ofta en konkurrensfördel att kunna erbjuda kredit. Med en garanti från EKN kan du göra det och samtidigt vara säker på att få betalt.

Du får kompetent bedömning av kreditriskerna och garanterat betalt. Du kan också använda garantin som en säkerhet om affären finansieras med ett banklån.

EKN garanterar både små och stora affärer i de flesta av världens länder. På grund av EU:s konkurrensregler ger EKN inte garantier för krediter under två år för affärer inom EU samt Australien, Island, Japan, Kanada, Norge, Nya Zeeland, Schweiz och USA. Läs mer på www.ekn.se