Finansiering av bussaffär
”Deal of the year”

Under de senaste åren har Volvo varit framgångsrikt i sin försäljning av bussar i Mexiko. Tidigt 2002 blev ytterligare en affär aktuell; det mexikanska bussbolaget IAMSA ville köpa drygt 1800 bussar. Citibank International plc i London fick uppdraget att arrangera två krediter med ett av IAMSA:s dotterbolag som låntagare. Citibank valde i sin tur att involvera SEK.

”Att man valde att vända sig till oss för den här finansieringen beror dels på våra upparbetade kontakter med Volvo och Citibank, dels på det faktum att vi är befriade från ränteskatt i Mexiko samt att vår medverkan minskar belastningen på balansräkningen för de deltagande bankerna,” säger Eva Ohlsson, Senior Manager på SEK Structured Finance.

Krediterna uppgår totalt till USD 232 miljoner varav SEK finansierar USD 197 miljoner. Denna del garanteras av EKN och ett bankkonsortium om sju banker. ”Syndikerade lån blir allt vanligare och det är transaktioner som i hög grad involverar våra affärsjurister inom Structured Finance, liksom Treasuryfunktionen,” förklarar Eva Ohlsson.

Att affären varit lyckosam råder det ingen tvekan om.Volvo har stärkt sin ställning i Mexiko och affären har dessutom blivit utsedd till ”Deal of the year” av tidskrifterna Euromoney Trade Finance och Global Trade Finance.

Vi som var med i detta case...