>>

 Finansering av exportaffärer

ALMI ger företagslån i kombination med rådgivning. Vid finansiering av en exportaffär kan Almi fungera som bank för små och medelstora företag. Dels erbjuder Almi företagslån för affärer oavsett om det är en exportaffär eller inte. Dels erbjuder Almi ett särskilt exportlån vid exportaffärer.

Exportlånet är ett stöd för företag när banken inte kan ställa upp med ytterligare finansiering, exempelvis på grund av att företaget har utnyttjat sina säkerheter maximalt. Exportlånet kan lämnas i utländsk valuta och därmed slipper företaget att utsätta sig för den risk som det innebär att låna i svenska kronor men få betalt i annan valuta.

Läs mer på www.almi.se


SEK erbjuder långsiktiga finansiella lösningar för exportföretag och infrastrukturinvesteringar.

Läs mer på www.sek.se


EKN kan dela risken med en bank som i en exportaffär ställer upp med exempelvis rörelsekapital eller en bankgaranti för en förskottsbetalning. När EKN är med och delar risken blir det lättare att få finansiering. EKN har också garantier för betalningsrisken. Garantin kan du använda som säkerhet om du behöver finansiera affären med ett banklån.

Läs mer på www.ekn.se