>>

 Etablering utomlands

Exportrådet har kontor i ett 50-tal länder över hela världen. På kontoren finns svenska och utländska affärsutvecklare som hjälper till med allt från marknadskartläggningar och förstudier till att hitta rätt leverantör, distributör eller annan partner samt identifiera bästa etableringsstrategi eller idé för affärsutveckling. På vissa marknader erbjuder vi Business Support Office (BSO), en tjänst som innebär att företaget ”hyr in sig hos oss” och får stöd av vår personal.

Varje år hjälper vi cirka 2 000 svenska företag att ta sig in på en ny utlandsmarknad eller växa på en befintlig. Vår ständiga närvaro på plats ger oss en unik kunskap om varje marknad: vi kan språket och affärskulturen, vi har väl utvecklade nätverk, erfarenhet och detaljerad lokalkunskap.

Läs mer på www.swedishtrade.se