EKN

Exportkreditnämnden, EKN garanterar svenska företag och banker betalning vid export. Med våra garantier erbjuder vi företag och banker säkrare affärer och skydd mot olika risker i alla delar av affärsprocessen. En garanti kan vara förutsättningen för att kunna erbjuda köparen konkurrenskraftig kredit och den kan också möjliggöra bättre finansiering.

Med den säkerhet som garantin ger - du vet att du får betalt - blir fler exportaffärer möjliga. Vi gör exportvärlden större för svenska företag

 

Exportkreditnämnden
Kungsgatan 36
Box 3064
SE-103 61 Stockholm
08-788 00 00
www.ekn.se